Bangla Serial Songs Movie Songs1 ~ Sayambar                                                  
2 ~ Bhalobasha                                                  
3 ~ Dhonni Meye                                                  
4 ~ Bhitor O Bahire Title Song                                                  
5 ~ Vese Elo Sedin Dujone                                                  
6 ~ Dance Bangla Dance                                                  
7 ~ Mor Ghorer Tori                                                  
8 ~ Durga unplugged                                                  
9 ~ Behula Tone                                                  
10 ~ Royal Bengal Superstars 2                                                  
11 ~ Ekhane Akash Nil                                                  
12 ~ Ogo Badhu Sundari Title Song                                                  
13 ~ Star Jalsha Sindoor Khela Title Song                                                  
14 ~ Durga Durgotinashini                                                  
15 ~ Bou Katha Kau Title Song                                                  
16 ~ Saat Pake Bandha Zee Tv                                                  
17 ~ Binni Dhaner Khoi Etv                                                  
18 ~ Majhir Lagi Achi Jagi Ogo Badhu Sundari Star Ja                                                  
19 ~ Subarnalata Title Song Zee Bangla                                                  
20 ~ Lukochuri Etv                                                  
21 ~ Sudhu Tomari Jonno                                                  
22 ~ Star Jalsa Paribaar Awards 2011                                                  
23 ~ Tare Ami Chokhe Dekhini                                                  
24 ~ Dadagiri Title Track